statymas

statymas
stãtymas sm. (1) K, Š, Rtr, , ; Nstatyti: 1. K Stulpų statymas . Gubų statymas . Linų statymas džiauti . 2. Suolų statymas . ║ Koks tę jos ejimas, kokis tę kojukių stãtymas – vedžioja, tai eina, o pati ir ne Pv. 3. Eiliniai ir grandiniai gali būti baudžiami statymu su šautuvu . 4. Ne vietoj arklio statymas – prie pat durų . Automobilių statymas . 5. Sut, L, LL11, , Ser Stãtymas eina į galą 209. Žiemos stãtymas karts juokais išeina – sienos išsižio[ja] Krš. Nuo bažnyčios stãtymo tas šulnys Vj. Grįžęs Būblys gavo darbo prie tilto statymo I.Simon. Statymas namų, budavojimas, strūnijimas I. Laivų stãtymas NdŽ. Suleidimas, sąleida akmenių arba sukabinimas namų statyme SD2. | refl.: Kokie čia y[ra] stãtymos! Trk. ║ Staklių statymas . 6. LL11, NdŽ statinys, įrenginys: Statymas buvo įtaisytas arba pritaikintas kraštui ginti . 7. NdŽstatyti 7: Taurių stãtymas NdŽ. 8.statyti 9: Nugaros stãtymas smūgiams NdŽ. ×9.statyti 10: Taško stãtymas NdŽ. Geometrinių figūrų brėžimą, kada dirbama liniuote ir skriestuvu, vadina figūrų statymu . Su statymu (redagavimu) neaiškaus rankraščio neišpasakytai sunkus darbas V.Kudir. 10. steigimas, nustatymas: Petrui … duoti raktai, tai est galybė … stãtymo statutų DP470. 11. Sut, N, KII293statyti 11. 12.statyti 12: Kandidatų stãtymas NdŽ. Nesirūpinimas savo nauda, visuomeninių reikalų statymas pirmon vieton . 13. NdŽ supažindinimas, pristatymas. 14. Skrstatyti 14: Buvo naujokų stãtymas Ėr. 15.statyti 15: Žirnių norėjo duoti už pieno stãtymą Vn. Kas dar mūsų ūkininkus vargino – tai nuolatinis grūdų ir linų statymas vokiečiams Pt. Javų stãtymas valstybei NdŽ. Stãtymas gyvulių į rinką NdŽ. 16. LL238, NdŽstatyti 17. 17. NdŽstatyti 18: Spektaklio, pjesės statymas . 18.statyti 19: Klausimo stãtymas NdŽ. 19.statyti 20. ║ refl.: Statymasis, įsivaizdavimas sukels prieš tave egzaminatorius .
◊ ragų̃ stãtymas aikštijimasis, ožiavimasis: Nė nepritinka panelei toks vaipymasis, toks ragų statymas, kažin kokio išdidumo rodymas Pt. Gyvena, i dar kaip [įnoringa jaunoji] – su ragų̃ stãtymais Krš.
žãgrių stãtymas stovėjimas ant rankų žemyn galva: Sušuko vienas gimnazistėlis, uždusęs nuo bėgiojimo ir žagrių statymo Pt.
\ statymas; apstatymas; atstatymas; įstatymas; išstatymas; nustatymas; pastatymas; priešpastatymas; perstatymas; pristatymas; sustatymas; užstatymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • statymas — stãtymas dkt. Stulpų̃ stãtymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ilgintuvo statymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Plono ir ilgo stiebo statymas virš minosvaidžio taikiklio, kai sudarant vėduoklę, nuo pagrindinio minosvaidžio kitų minosvaidžių taikikliai nematomi. atitikmenys: angl. stand extension rus. установка удлинителя …   Artilerijos terminų žodynas

  • lažybų statymas — statusas Aprobuotas sritis Lošimai ir loterijos apibrėžtis Lošimo reglamentu nustatytas lošėjo veiksmas ar jų visuma, kai jis pasirenka lažybų įvykio galimybę ir už ją sumoka statomąją sumą. šaltinis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • totalizatoriaus statymas — statusas Aprobuotas sritis Lošimai ir loterijos apibrėžtis Lošimo reglamentu nustatytas lošėjo veiksmas ar jų visuma, kai jis spėja sporto varžybų rezultatą ir už spėjimą sumoka statomąją sumą. atitikmenys: angl. totalizator bet ryšiai: susijęs… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • iškėlimas — iškėlìmas sm. (2) 1. pakėlimas aukštyn: Ale kas dėl rankos iškėlimo, tai suvisu kitas daiktas! Blv. 2. iškilimas (į viršų, aukštyn): Tokiu iškėlimu (žemei pašalus) gali važiuoti su dviračiu Rm. Turėjo padaryt didį iškėlimą dūmų iš miesto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stand extension — ilgintuvo statymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Plono ir ilgo stiebo statymas virš minosvaidžio taikiklio, kai sudarant vėduoklę, nuo pagrindinio minosvaidžio kitų minosvaidžių taikikliai nematomi. atitikmenys: angl. stand extension rus.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • установка удлинителя — ilgintuvo statymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Plono ir ilgo stiebo statymas virš minosvaidžio taikiklio, kai sudarant vėduoklę, nuo pagrindinio minosvaidžio kitų minosvaidžių taikikliai nematomi. atitikmenys: angl. stand extension rus.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • apstatymas — apstãtymas sm. (1) 1. NdŽ, KŽ, DŽ1 → apstatyti 1. 2. BŽ307, DŽ1 visi kambario (buto, scenos ir pan.) baldai: Mažame bute prisieina atsisakyti įprasto kambario apstatymo rš. 3. → apstatyti 4: Visi žinojo, kad Lietuvos apstãtymo nuo kitų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstatymas — atstãtymas sm. (1) 1. N, LL118, Rs → atstatyti 4: Krašto atstãtymo darbai DŽ1. Trasos atstatymas PolŽ55. | prk.: Dokumento (prarastos bylos) atstatymas TTŽ. | refl. SkŽ259. 2. → atstatyti 5: Vaikų sveikatos atstatymu rūpinasi patyrę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • budavonė — ×budavõnė (l. budowanie) sf. (2) K 1. J statymas, statyba: Budavõnė labai lėtai eina, matyt, mažai darbinykų VšR. Jis eita prie budavõnei Pgg. Pabaigė budavonę namų savo Ch1Kar3,1. 2. R trobesys, troba: Ak, kas ta per budavõnė – kai palocius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”